Back to the Gallery

Next Image

Tot onze grote spijt moeten we melden dat Fernand Geyselings overleden is op donderdag 4 september 2008.
Sinds zijn pensioen gaf Fernand zich met hart en ziel aan zijn bloemenpark. Hij bracht 18 jaar lang
kleur in het leven van vele die vol bewondering zijn werk aanschouwden. Helaas kwam er een einde aan.
Zijn vredehof zal nu opgenomen worden in de natuur, zei Pater Jan Tachelet in zijn afscheidsrede.